We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Vrije dagen 2021-2022

afbeelding vrije dagen

Laat je vaccineren!

laat je vaccineren

 

 

Start van het nieuwe schooljaar.

Geachte ouders,

Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van een rustgevende vakantie.

Wij zijn alvast klaar voor het nieuwe schooljaar en vastbesloten om er een ‘sterk’ schooljaar van te maken.

Daar waar mogelijk proberen we er een ‘gewoon’ schooljaar van te maken. Toch zullen door Corona een aantal maatregelen blijven gelden.

Goed om weten:

De lessen beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.05 en 15.00 uur.

De ouders moeten hun mondmaskers blijven dragen in de buurt van de school. De leerlingen hoeven geen mondmaskers te dragen. De leerkrachten moeten soms binnen wel nog een masker dragen.

De kinderen kunnen in de eetzalen blijven eten of mogen tijdens de middagpauze tussen 12.05 en 13.05 uur thuis gaan eten.

Ouders mogen niet vrij op de speelplaats of in de school komen. Indien ouders toch naar school wensen te komen maken ze best eerst een afspraak. Is dit niet mogelijk dan is de ingang aan de zijde van het secretariaat de enige plek waar dit kan. U mag de hoofddeur binnenkomen, achter het plexiglas wachten en daar aanbellen.

Er is voor schooltijd en na schooltijd een uurtje opvang mogelijk.

De bus rijdt enkel indien het noodzakelijk is. Deze reserveren kan alleen via het secretariaat. 089760832 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Over het verdere verloop van het schooljaar krijgt u de eerste schooldagen meer info. We kunnen alvast opnieuw gaan zwemmen en ook de didactische uitstappen zijn weer mogelijk. In september gaan er nog infoavonden door die per klas in opgesplitste groepjes worden georganiseerd.

Waarop moet ik letten als ik mijn kinderen kom brengen en ophalen?

1) Kleuters Italiaan centrum

          a. Brengen aan de grote poort

          b. Afhalen opgesplitst aan de 2 poorten

2) Kleuters G.H.Verwilghenlaan

          a. Brengen en halen via de ingang van het kleuterpoortje

3) 1ste, 2de en 3de leerjaar G.H.Verwilghenlaan
    (even opletten, de werkzaamheden aan de nieuwe trappentoren zijn nog niet helemaal afgerond)

          a. Via de grote poort aan de hoofdingang

          b. Bij het brengen volgt u de richtlijnen van de leerkracht aan de poort

          c. Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar en totaal nieuwe leerlingen werd er
              een specifieke regeling getroffen

          d. Bij het halen mag u op de speelplaats wachten achter het gootje. De leerlingen komen per klas
              naar buiten en wachten samen met de leerkracht totdat zijn hun ouders opmerken

4) 4de, 5de en 6de leerjaar aan de Oude Baan

          a. Via de poort aan de speelplaats

          b. Brengen tot aan de poort, de leerlingen volgen de richtlijnen van de leerkracht aan de poort

          c. Bij het halen: ouders wachten buiten de schoolpoort, de leerlingen volgen de richtlijnen
              van de leerkracht

Met enthousiaste groeten,

De directie en het hele team van De Triangel

 

2021 09 01 start schooljaar

 

Uitnodiging infobijeenkomst 'Helpen bij huiswerk'.

Klik HIER voor meer informatie ivm de lezing 'Helpen bij huiswerk.

 

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

202106 inschrijvingen

 

CLB & Eerstelijnszone (ELZ) Maasland

Het schooljaar 2020-2021 loopt stilaan op zijn einde...
Het was een zeer ongewoon jaar, dat vaak het uiterste vergde van leerlingen, ouders, onderwijzend personeel,....
Het CLB en ELZ Maasland willen jullie welgemeend en oprecht bedanken voor jullie geleverde inspanningen.
Klik HIER om de brief te raapdlegen.

 

Start grote vakantie

start_vakantie.jpg

Kleuters bezoeken weldra het eerste leerjaar.

beertje Graag willen we met de kleuters een bezoekje brengen aan het eerste leerjaar.
We doen dit op donderdag 10 juni.
De kleuters krijgen een taallesje, een rekenlesje en een muzisch lesje in het eerste leerjaar.
Ze kunnen al eens kennismaken met de juffen, de klaslokalen, de speelplaats ...

Helaas kunnen we de ouders dit schooljaar deze kennismaking niet laten volgen!
Er volgt eind juni wel nog een proclamatiemomentje met de laatste kleuterklas.
Hierbij worden jullie wel uitgenodigd.
De juffen van het eerste leerjaar zullen jullie dan even komen begroeten. Op dit moment krijgen jullie ook van de school nog een extra mooi cadeautje voor je kleuter, om spelenderwijs in de vakantie nog wat te oefenen!

Alvast bedankt voor de fijne samenwerking en we wensen de kleuters een fijne kennismakingsdag toe op donderdag 10 juni.

De leidsters, de juffen van het eerste leerjaar, de directie!

 

 

 

 

 

Zitdagen groeipakket Maasmechelen

Heeft u kinderen? Dan heeft u recht op financiële steun. Dat heet het Groeipakket.
Wilt u hierover meer info? Wilt u weten waar u recht op heeft?
Kom dan naar de zitdag!
Klik HIER voor meer informatie.

 

Inschrijvingen speelpleinwerking De Saenhoeve

Klik HIER voor meer informatie omtrent het inschrijven bij speelpleinwerking De Saenhoeve.

 

de saenhoeve

 

Herinnering: vrije dagen in mei!

Vrije_dagen_mei_2021.jpg

Heropening scholen vanaf maandag 26 april 2021

Beste ouders,

Goed nieuws, onze school mag maandag 26 april heropenen! 

Opgelet: er zal tot nader bericht geen busvervoer georganiseerd worden, zoals in de laatste weken voor de paasvakantie. De voorschoolse en naschoolse opvang gaan wel door op de gebruikelijke uren. 

Op de Gouverneur Verwilghenlaan en de Oude Baan, zal de school eindigen om 14u45 (woensdag om 12u05). Ook zullen de kinderen nog steeds aan de verschillende uitgangen opgehaald moeten worden, zoals voor de paasvakantie. 

Wij wensen u een heel fijn weekend, en kijken ernaar uit om de kinderen terug te verwelkomen maandag! 


Hieronder de officiële mededeling vanwege het gemeentebestuur van Maasmechelen:


 Onderwerp: Heropening scholen vanaf 26 april 2021

Beste directie

Omwille van de hoge besmettingscijfers mbt covid-19 besliste de burgemeester tot schorsing van de lessen tem 25 april 2021. Aanvullend hierbij werd een teststrategie bij leerlingen en leerkrachten uitgerold.

In totaal werden 1287 leerlingen en leerkrachten voor deze testing uitgenodigd. Exact 923 personen (71,7%) boden zich aan voor afname van deze test. Bij 12 personen bleek deze test positief te zijn.

Ten opzicht van vorige week stellen we vast dat de incidentiegraad en het reproductiegetal voor Maasmechelen gezakt zijn, daar waar dat voor de andere Maaslandse gemeenten niet het geval is.

Op basis van deze elementen werd beslist dat de lessen hervat kunnen worden vanaf 26 april 2021.

Leerlingen die zich niet aanboden voor testing kunnen, gezien het regelgevend kader, vanaf maandag ook terug naar school.

Als bestuur willen we benadrukken dat de besmettingscijfers nog steeds onze volle aandacht verdienen en vragen dan ook toe te zien op de strikte naleving  van het sectoraal protocol ‘COVID preventie’ vanuit het departement onderwijs.

Met vriendelijke groeten

Sabine Bervaes                                                                                      Raf Terwingen

Algemeen directeur                                                                                 burgemeester

Maasmechelse scholen extra week gesloten.

Hierbij de officiële mededeling vanwege het gemeentebestuur van Maasmechelen:

BELANGRIJK: Maasmechelse scholen extra week gesloten wegens hoge besmettingscijfers ‼
De epidemiologische situatie in Maasmechelen is al weken bijzonder slecht en onrustwekkend. Ondanks de vele inspanningen heeft Maasmechelen al enige tijd de hoogste incidentiegraad (aantal besmettingen per 100.000 inwoners) van Vlaanderen.
Eerder werden door de hogere overheid reeds extra maatregelen getroffen met betrekking tot het onderwijs. Gezien de vele besmettingen inter- en intrafamiliaal die momenteel in onze gemeente vastgesteld worden, is het risico op verdere verspreiding reëel op het ogenblik dat de scholen heropenen. Dringende maatregelen zijn dan ook nodig.
Tijdens een crisisoverleg met de Vlaamse gezondheidsinspecteur, het agentschap zorg en gezondheid en de gouverneur besliste de burgemeester met hoogdringendheid om de lessen de week na de Paasvakantie, m.n. van 19 april t.e.m. 23 april, op te schorten. De scholen werden hierover ingelicht en zullen de ouders van hun leerlingen informeren over de getroffen schikkingen op school.
Het is de komende dagen en weken uitermate belangrijk dat iedereen de contacten in gezinsverband beperkt en de maatregelen strikt blijft naleven. Alleen op die manier krijgen we de epidemie onder controle.

coronavirus

 

Indien u echt NOODOPVANG nodig heeft moet een mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Let wel, deze opvang is alleen bedoeld voor ouders in essentiële beroepen die geen andere mogelijkheid hebben.
Ouders die een attest voor hun werkgever nodig hebben, omdat ze voor de kinderen thuis moeten blijven, sturen een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wellicht gaan we proberen om voor de leerlingen van het lager onderwijs afstandsonderwijs te organiseren. Indien haalbaar willen we daar vanaf dinsdag mee opstarten.
Volg alle info via Classroom (lager) en Gimme (kleuters) of via facebook of website.

De directeurs van De Triangel

 

 

Dank u wel!

Onze school dankt Davidsfonds Maasmechelen voor de schoolbibbonnen die we van hen gekregen hebben. Hiermee werd onze schoolbibliotheek flink aangevuld! Leesplezier gegarandeerd! 
Dankjewel Davidsfonds

Opgelet ! Vrije dag op 8 maart 2021

Maandag 8 maart 2021 is een facultatieve vrije dag. 
De leerlingen hebben dan geen school


Huiswerkondersteuning

De gemeente Maasmechelen wil zorgen voor een goede huiswerkondersteuning. Hiervoor werken we samen met de basis- en secundaire (middelbare) scholen, met jeugdwelzijn en met de buitenschoolse kinderopvang. Iedereen heeft recht op gelijke onderwijskansen.

Binnen het kader van huiswerkondersteuning is jouw mening als ouder belangrijk. Daarom vragen we 5 minuten van je tijd om de vragenlijst in te vullen. Deze is volledig anoniem.

Indien je meer dan 1 kind hebt in de lagere of middelbare school dan kan je deze vragenlijst meerdere keren invullen. Je kan de vragenlijst invullen voor maximum drie kinderen.

Hieronder vind je de link naar de vragenlijst:

  • Wil je de vragenlijst in het Nederlands invullen? Klik hier.
  • Do you want to complete the survey in English? Click here.
  • Voulez-vous répondre au sondage en Français? Cliquer ici.
  • Anketi Türkçe olarak doldurmak ister misiniz? Buraya tıklayın.
 

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

inschrijvingen

 

Beste wensen voor 2021!

 
Geachte leerlingen, ouders en sympathisanten,

Via deze weg willen we jullie allemaal een prachtig 2021 toewensen.
We hopen samen met u dat iedereen heel gezond kan blijven en dat we eindelijk terug in een 'gewone' toestand samen met u ' school kunnen maken'!
We kijken alvast uit naar nu maandag, 4 januari. Dan start immers het tweede trimester.
Voor de mensen die in het buitenland verbleven willen we toch nog even volgende meedelen.
“Reizigers die terugkeren uit een rode zone (bijna alle landen) worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.” Dit geldt ook voor de kinderen/leerlingen van onze school. Kunt u ons, indien dit voor u van toepassing is, even bellen op 089 76 08 32!

Gegroet,
de directeurs en het hele team.
 

Kerstwensen