We maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren. Klik HIER voor meer info.

Inschrijvingen

We heten alvast iedereen van harte welkom in onze school De Triangel.

Inschrijvingen voor de 3 vestigingsplaatsen gebeuren op het secretariaat van de Gouverneur Verwilghenlaan 37, liefst op maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur. En op dinsdag- en donderdagnamiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (een identiteitsstuk van het kind zoals ID-pasje of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas). De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. De kleuters van het Italiaans centrum zijn automatisch ingeschreven voor het lager onderwijs.

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie;
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
  • de eerste schooldag van februari;
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
  • de eerste schooldag na de paasvakantie;
  • de eerste schooldag na hemelvaartsdag.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Inschrijvingen voor volgend schooljaar gebeuren later vanaf bepaalde data die nog worden meegedeeld.